přihlášení

Zápis do kurzu

  přihlášení

  Dokumenty ke stažení

  Přihláška do autoškoly

  Posudek o zdravotní způsobilosti

  Žádost o vrácení ŘO

  • Přihlášky je možné podávat průběžně během roku
  • Přihlášku je nutné vytisknout oboustranně
  • Údaje uvedené v přihlášce musí souhlasit s údaji v OP žadatele
  • Kontaktní údaje na uchazeče, zejména telefon, jsou povinné
  • Žádost je nutno vyplnit hůlkovým písmem a nesmazatelným perem