Kolik mi musí být abych mohl/a jít do autoškoly?

Kurz může začít rok a půl před dovršením zákonem dané hranice pro skupinu „B“ tj. 18 let.

Kolik hodin musím odřídit?

Odřídit musíš 28 vyučovacích hodin (28 x 45min.). Jezdí se obvykle dvě vyučovací hodiny v kuse, tj. 90 minut. Na konci kurzu lze spojit více výcvikových hodin. Pokud by ti tyto jízdy nestačily a ty ses necítil ke zkoušce, v jízdách lze pokračovat.

Kdy po zápisu mohu začít?

Po dodání dokladů: „žádost o přijetí výuce a výcviku“ (přihláška do autoškoly) a „posudku o zdravotní způsobilosti“ (potvrzení od lékaře) jsi zařazen/a do kurzu. Většinou zahajujeme kurzy 2x měsíčně, dle kapacity autoškoly.

Kdy mohu jít na zkoušku?

Na zkoušku můžeš jít po odjetí všech jízd a dovršení 18 let.

Jak probíhá teoretická výuka?

Naše autoškola zahajuje individuální kurzy. Teoretické hodiny, které by měly probíhat formou konzultací, jsou vždy vyvěšené na FB stránkách autoškoly. V případě potřeby se můžeme na konzultacích domluvit i jinak.

Jak probíhá zkouška?

Zkouška se skládá ze 3 částí:
1) Teoretická: zvládnutí testu z pravidel provozu (na PC)
2) Údržba vozidla
3) Praktická jízda
Ke zkoušce v naší autoškole jdete vždy ve vozidle, které znáte a vždy s učitelem, se kterým jste podstoupili výcvik.

Jaká je cena kurzu?

Aktuální ceník najdete na webových stránkách v sekci „Úvod“. Kurz lze hradit v případě domluvy na 2x (bez navýšení ceny).